دانلود pdf کتاب Rencontres religieuses : Entre coexistence et cohabitation

[ad_1]

از آغاز قرن بیست و یکم ، حوادث مختلف جایگاه اعمال و نهادهای مذهبی را در جوامع دموکراتیک زیر سوال برده است. این کار مفاهیم سکولاریسم و ​​دین ، ​​رابطه آنها با نهادهای سیاسی یا معنوی از قرون وسطی را زیر سال می برد. مفاهیم همزیستی و همزیستی نیز مورد بحث قرار گرفته است ، با توجه ویژه به استدلال ها و زمینه هایی که این برخوردها را امکان پذیر می کند یا برعکس ، برخوردها را برمی انگیزد.

[ad_2]

دانلود کتاب Rencontres religieuses : Entre coexistence et cohabitation