دانلود pdf کتاب Remue-méninges chez les Grasky

[ad_1]

خانواده ای پرشور ، خانواده گراسکی: پدر نقاش ، مادر محقق فیلسوف ، پسری که خود را وقف آزمایش های بزرگ علمی می کند … یک دوست خانوادگی: ژول باداوره ، حیله گر ، باهوش ، واسطه تجارت کوچک ، دلسوز و البته خوب آدرین در همه چیز کمی خوب ، کمی همدست ، بسیار نزدیک به ژول پیر خوب است. چه طوفان فکری در این خانه مدنی راحت!

[ad_2]

دانلود کتاب Remue-méninges chez les Grasky