دانلود pdf کتاب Remote and Rural Dementia Care : Implications for Research, Policy and Practice

[ad_1]

با ادامه افزایش تعداد افراد مبتلا به زوال عقل ، این اولین تحقیق عمیق در مورد خدمات مرتبط با خواسته های منحصر به فرد محیط های دور افتاده و روستایی است. مشارکت کنندگان از انگلستان ، استرالیا ، آمریکای شمالی و اروپا تجربیات و نیازهای افراد مبتلا به زوال عقل و کسانی که از آنها در ظرفیت های شخصی و حرفه ای در موقعیت های جغرافیایی چالش برانگیز مراقبت می کنند را کشف می کنند. برای پزشکان ، محققان ، دانشگاهیان و سیاست گذاران ، این کتاب مروری اساسی بر شواهد و استراتژی های تا به امروز و راهنمای نیازهای پژوهشی آینده و فرصت های بهبود عمل به زوال عقل روستایی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Remote and Rural Dementia Care : Implications for Research, Policy and Practice