دانلود pdf کتاب Remorse : A Christian Perspective

[ad_1]

اگرچه کلیسای مسیحی دارای کلامی است که خدا را نسبت به گناهان نسبت به گناه توجیه می کند ، اما توجه چندانی به پیامدهای بین فردی توبه نشده است که مردم هنگام اشتباه با یکدیگر تجربه می کنند. از قرن نوزدهم ، کارهای مهمی توسط روانشناسان ، مردم شناسان ، فیلسوفان ، اخلاق شناسان ، دانشمندان و مدافعان انجام شده است که تأثیراتی در نحوه تفکر متکلمان در مورد توبه دارند. این کتاب با استفاده از شرح کتاب مقدس در محیط باستانی خود ، و همچنین بینش های علوم معاصر ، سهمی مسیحی جدید و متمایز در مفهوم توبه دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Remorse : A Christian Perspective