دانلود pdf کتاب Religious Ethics : Meaning and Method

[ad_1]

روایتی فراگیر و بدیع از تفکر و تجارت اخلاقی دینی در جهان. اخلاق دینی به جای استفاده از اشکال موجود اخلاق فلسفی ، معنای این حوزه را تعریف می کند و روش مقایسه ای روشن و اصیل اخلاقی را از طریق مقایسه با سنت های دینی جهان ارائه می دهد. این جلد بی نظیر که توسط محققان و مربیان برجسته این رشته نوشته شده است ، رویکردی نوآورانه را ارائه می دهد که نشان می دهد چگونه مذاهب در مورد مسائل اخلاقی توافق و اختلاف دارند و راهنمایی های عملی درباره تفکر و اخلاق را ارائه می دهد. روش ابتکاری کتاب – تلفیق ابعاد توصیفی ، هنجاری ، عملی ، بنیادی و فرا اخلاقی انعکاس – کاوش بسیار پیچیده تر و ظریف تر در اخلاق دینی را از هر زبان فلسفی ، روش یا نظریه ای امکان پذیر می کند. این کتاب پس از تعیین تکلیف اخلاق دینی ، از طریق هر یک از پنج بعد تأمل حرکت می کند تا مفاهیمی مانند خیر و شر ، سردرگمی و خرد ، حقیقت و توهم و آزادی و اسارت را در زمینه های مختلف کلامی مقایسه کند. درباره درک ، قضاوت و مقایسه آموزه ها و شیوه های اخلاقی ادیان جهان به خوانندگان بیاموزید رویکرد علمی منضبط و علمی را در موضوع اخلاق دینی اعمال کنید تفاوت بین اخلاق دینی و فلسفه اخلاق را بررسی کنید. روشی ارائه دهید که بتواند برای اخلاق مقایسه ای برای ادیان مختلف به کار رود سنت های دینی را برای روشن کردن هر یک از پنج بعد تأملات اخلاقی و اخلاقی مقایسه کنید. اخلاق دینی: معنا و روش به هر کسی که علاقه مند به ارتباط دین و اخلاق در دنیای مدرن است کمک خواهد کرد ، از جمله کسانی که در مطالعات عمومی و مقایسه ای دین ، ​​اخلاق دینی و تطبیقی ​​و نظریه اخلاق دخیل هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Religious Ethics : Meaning and Method