دانلود pdf کتاب Religionspädagogische Möglichkeiten durch islamische Ästhetik. Ein Einblick in das islamische Kunstwesen mit besonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در گروه آموزشی – الهیات ، آموزش مذهبی ، درجه: 1.3 ، Westfälische Wilhelms-Universität Münster (ZIT) ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این کار شناخت هنرهای مرتبط با مذهب و نشان دادن آن است چگونه می توان هنر را در تعالیم دینی اسلامی در دسترس قرار داد. ارزش افزوده بین فرهنگی و بین مذهبی هنر باید در این اثر ارائه شود ، زیرا هنر مردم را به هم پیوند می دهد. در پایان نامه فعلی ، هنرهای تجسمی در خاور نزدیک باستان در یک زمینه تاریخی مورد بررسی قرار می گیرند. برای این منظور ، سه نفر از تأثیرگذارترین مردم شرق باستان و معماری و نقاشی آنها ارائه شده است. هنرهای تجسمی گسترده است. ایده ترکیب [bzw. die Abstraktheit] هنر اسلامی به دلیل کمبود فضا و بی وقت بودن ، نظم ناگسستنی یک کیهان معنوی ، نظم و زیبایی استوار در خدا را نشان می دهد. “با این نقل قول از هانس-گونتر شوارتز” ، که به معنویت ، بی زمانی و زیبایی هنر اسلامی می پردازد. نویسنده آرزو دارد که با رابطه کارشناسی ارشد خود با پایان نامه کارشناسی ارشد خود ، این نقل را خلاصه ای از علاقه وی به زیبایی شناسی اسلامی و موضوع این اثر بداند. موضوع انتخاب شده این پایان نامه کارشناسی ارشد به قسمت اول – اثر ادبی – و قسمت دوم – قسمت آموزشی تقسیم می شود. بخش اول به بینش در دنیای هنر اسلامی با توجه ویژه به هنرهای تجسمی می پردازد. به این منظور انتخاب شده است که بعداً هنرهای تجسمی بتوانند ارزش افزوده آموزشی م aثر و ارتباط با دنیای واقعی را با فراگیران فراهم کنند. این کار شروع کار با بخش آموزشی را آسان تر می کند و از طریق زیبایی شناسی اسلامی امکانات آموزشی مذهبی را گسترش می دهد. قسمت دوم کار باید دیدگاهی تعلیمی و آموزشی از هنر ادیان مختلف داشته باشد. ذکر این نکته بسیار مهم است که قسمت اول پایان نامه کارشناسی ارشد از نظر هنری تاریخی و تا حدی فرهنگی – سیاسی پردازش می شود. هیچ تجزیه و تحلیل هنری (دقیق) در این کار انجام نمی شود. این پایان نامه کارشناسی ارشد به دلیل ایده گردآوری هنرها با مفاهیم مذهبی و آموزه های دینی ویژه است.

[ad_2]

دانلود کتاب Religionspädagogische Möglichkeiten durch islamische Ästhetik. Ein Einblick in das islamische Kunstwesen mit besonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst