دانلود pdf کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen

[ad_1]

ویراستاران با انگیزه کنفرانس انجمن مطالعات دینی آلمان (DVRW) رسانه ، ماده ، روش ها (2017) ، محققان جوان ماربورگ را در این جلد گرد هم آوردند. این عنوان به موضوعات فعلی تحقیقات علوم دینی اشاره دارد ، که در اینجا تحت مطالعات فرهنگی و دیدگاه های زیبایی شناسی دینی به عنوان بخشی از تمرکز تحقیقاتی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. مفاهیم رسانه ای ارائه شده از “ادیان در رسانه ها” تا “رسانه ها در ادیان” با استراتژی هایی از غرب آفریقا تا ماربورگ و هند است.

[ad_2]

دانلود کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen