دانلود pdf کتاب Relax, It's Only Uncertainty : Lead the Way When the Way Is Changing

[ad_1]

آیا شما به طور غریزی بیش از مرکز دانش خود را به لبه دانش خود می کشید؟ آیا شما مجذوب پروژه ها و مشکلاتی با عنصری از موارد ناشناخته در آن هستید؟ آیا در شرایط دشوار مشکلی دارید؟ آیا به طور کلی فرصت خواهید یافت و تصمیمی خواهید گرفت؟ پاسخ های شما برخی از عناصر مهم موفقیت شخصی و شرکتی در اقتصادهای نوظهور را نشان می دهد. RELAX ، این فقط عدم اطمینان است ، به شما کمک خواهد کرد تا بصری تصمیم بگیرید و قاطعانه عمل کنید.

[ad_2]

دانلود کتاب Relax, It's Only Uncertainty : Lead the Way When the Way Is Changing