دانلود pdf کتاب Relations Afrique-France : les gâchis français : Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France

[ad_1]

این کار همانطور که از زمان ورود جمهوری پنجم به فرماندهی ژنرال دوگل انجام شده است ، التماس برای تغییر در سیاست آفریقایی فرانسه است. کشورهای آفریقایی منطقه فرانسوی زبان ، با وجود استقلال تقریباً 60 ساله ، هنوز به استعمار پیشین خود وابسته هستند که دائماً قوانین خود را به نفع کلانشهر استعمار سابق به آنها دیکته می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Relations Afrique-France : les gâchis français : Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France