دانلود pdf کتاب Rejuvenation Of Fruit Trees: Tropical And Subtropical

[ad_1]

این کتاب به روز و آموزنده است و منتشر شده است و شامل تمام جنبه های مهم فناوری جوان سازی در درختان میوه چند ساله است. این کتاب یک انتشارات تمام عیار و به روز در زمینه فناوری جوان سازی است. با مطالعه کتاب ، می توانید از این فن آوری در تمام محصولات با ارزش میوه از نوع چوبی چند ساله گروه های گرمسیری و نیمه گرمسیری استفاده کنید. مفهوم جوان سازی ، روند فعلی و محدودیت ها ، نیاز آن ، سطح پذیرش و اجرای موفقیت آمیز با بسته صحیح اقدامات فرهنگی و استراتژی های مدیریت در کتاب بحث شد. تلاش شده است تا به طور پایدار تولید ، بهره وری و سودآوری محصولات میوه افزایش یابد. علاوه بر دیدگاه حیاتی که درک بهتری از مسائل تحقیق و توسعه را ایجاد می کند ، اطلاعات لازم و نیازهای مبتنی بر نیاز نیز در محدوده آورده شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Rejuvenation Of Fruit Trees: Tropical And Subtropical