دانلود pdf کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi

[ad_1]

چگونه مهندسی گردشگری ابزاری تعیین کننده برای کشف مجدد مقاصد برای جذب مشتری جدید است؟ امروزه با استفاده از ابزارهای مهندسی گردشگری ایجاد پویایی اقتصادی در مناطق امکان پذیر است. هوش اقتصادی همچنین یکی از ابزارهایی است که زیر سوال بردن و بسیج آن برای انطباق با تحولات مختلف (مشتری ، شیوه های آنها ، اقتصاد – به ویژه دیجیتالی شدن – رقابت از مکان های دیگر ، حتی از شرایط آب و هوایی و غیره) قانونی است تا از جذابیت بیشتری برخوردار باشند ، مقصد باید دائماً خود را کشف کرده و تجربیات جدیدی را به گردشگران ارائه دهد. کشف مجدد مقصد ، نوآوری برای کشف این موضوع است!

[ad_2]

دانلود کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi