دانلود pdf کتاب Reinventing Religion : Beyond Belief and Scepticism

[ad_1]

بسیاری از ما ، موافقان و منتقدان ، معمولاً در مورد دین فرضیاتی ارائه می دهیم. ما می توانیم فرض کنیم که دین اساساً مربوط به عقاید یا خیر است ، یا بیشتر به مسائل معنوی مربوط می شود تا مسائل مادی ، یا اینکه عقاید و اعمال دینی به نوعی باید بی انتها باشند. از نظر پیتر مور ، چنین دیدگاههایی فقط در جهت پنهان کردن این حقیقت است که دین اساساً تلاش بشر برای انسانیت کامل است. این نمایشگاه روشن ، درک ما از ایمان را زیر سال می برد و استدلال می کند که ادیان باید از نظر عملی و فکری برای خود باز باشند تا سنت های فراموش شده را دوباره کشف کنند و راه های جدیدی پیدا کنند. این کتاب با ظرافت و اشتیاق نگاشته شده و به هسته اصلی بحث های مداوم درباره اعتبار و هدف دین تبدیل می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Reinventing Religion : Beyond Belief and Scepticism