دانلود pdf کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics

[ad_1]

در طی کنفرانس EADI در سال 1996 ، مقالات ارائه شده در کارگاه تجارت جهانی و سیاست تجارت به بررسی روندهای جدید منطقه گرایی از دیدگاه های مختلف برای نهادهای مختلف پرداختند. آنها پیامدهای مناطق ، پیامدهای آنها در سیاست گذاری و عملکرد در کشورهای در حال توسعه و نهادهای اقتصادی بین المللی را در نظر گرفتند و تلاش کردند تا آنها را از نظر تئوری اقتصادی و سیاسی تفسیر کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics