دانلود pdf کتاب Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry

[ad_1]

این عنوان برای اولین بار در سال 2002 منتشر شد: تغییر محیط اقتصادی ، نهادی و بازار روابط متقابل فضایی تصور شده در چین را برانداز کرده است. از طریق مطالعه صنعت گوشت گاو ، این متن تصویری از منطقه بندی و ادغام در چین ایجاد می کند. این اثر نیروهای بازار ، ویژگی های عملیاتی ، عوامل نسبی و تأثیر دولت بر سازمان فضایی فعالیت ها را بررسی می کند. این تأثیر دولت را هنگام بازنگری در اولویت ها و توسعه بازارها و صنایع و همچنین میزان هماهنگی و همکاری منطقه ای و چگونگی سیاست ها و استراتژی های دولت مرکزی و محلی نشان می دهد. این جلد همچنین شامل بررسی منطقه ای صنعت گاو در 12 استان و مناطق اصلی مصرف در پکن ، شانگهای و هنگ کنگ است.

[ad_2]

دانلود کتاب Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry