دانلود pdf کتاب Regard sociologique sur la presse people : Dispositifs photographiques et logique du commérage

[ad_1]

این تحقیق سوال از محتوای مطبوعات افراد را مطرح می کند. گذشته از اخبار مشاهیر که می دانیم آنها بطور مرتب صفحات خود را پوشش می دهد ، مطبوعات مشهور واقعاً چه چیزهایی را به ما می آموزند؟ برای پاسخ به این س ،ال ، نویسنده تلاش می کند تا روش شناسی را برای انجام جامعه شناسی به یک مستند اتکا کند. در اینجا ، Closer ، Paris Match ، Gala ، Point de Vue و Ici Paris: با مرور مستقیم ده ها صفحه از یک نمونه از 30 مجله ، می توان موضوعاتی را که در آن مکان مرکزی را اشغال کرده اند ، توصیف کرد. همه اینها فرصتی برای برجسته کردن ابعاد هنجاری مقالاتی است که این مطبوعات را سیراب می کنند و بیشتر به ترسیم اصل و رئوس منطق اجتماعی می پردازند: شایعات.

[ad_2]

دانلود کتاب Regard sociologique sur la presse people : Dispositifs photographiques et logique du commérage