دانلود pdf کتاب Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?

[ad_1]

در مواجهه با هجوم مهاجران طی چند سال گذشته و کمبود محل اسکان ، افراد تصمیم گرفته اند درهای خود را باز کنند. انجمن ها بتدریج سعی در ایجاد و حمایت از این نوع اصلی استقبال از افراد ریشه دار خشونت آمیز داشته اند ، که اغلب بسیار آسیب پذیر هستند ، در حالی که مقامات دولتی تلاش کرده اند تا این ابتکارات همبستگی را ساختار دهند. این مقاله به اسکان پناهندگان توسط افراد در فرانسه می پردازد.

[ad_2]

دانلود کتاب Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?