دانلود pdf کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting

[ad_1]

در دنیایی پر از انتظار ، همه ما می توانیم از ایمان کمی استفاده کنیم. این کتاب مستقیماً با قلب والدین فرزندخوانده آینده صحبت می کند ، اما همچنین می تواند هر کسی را که منتظر فصل بعدی زندگی است تشویق کند. این متن در ابتدا توسط نویسنده به عنوان یک مجله نوشته شده است در حالی که او و همسرش برای تشکیل خانواده تلاش می کردند. این مجله اکنون کتابی است پر از کتاب مقدس و ارادت به امید. Tank Your Wait شامل داستان های شخصی دلخراش و شادی آور از ناباروری ، روند فرزندخواندگی ، روابط با والدین متولد شده و یک معجزه پزشکی است. این کتاب خواننده را ترغیب می کند تا هر از گاهی در وقت نماز عمدی ، ایجاد رابطه و شادی غیر منتظره منتظر بماند.

[ad_2]

دانلود کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting