دانلود pdf کتاب Refrigerators

[ad_1]

در یخچال ها ، خوانندگان روان اوایل در مورد علم ، مهندسی و فناوری یخچال ها اطلاعات کسب می کنند. عکس ها و متن های کاملاً رنگی و واضح و با هم ترازی دقیق ، خوانندگان جوان را درگیر اطلاعات بیشتر در مورد این فناوری مهم می کنند. یک نمودار قطعات یک یخچال را نشان می دهد ، و یک فعالیت این فرصت را به کودکان می دهد تا کشف خود را گسترش دهند. کودکان می توانند با استفاده از موتور جستجوی ایمن ما که وب سایت های متناسب با سن را ارائه می دهد ، در مورد یخچال و فریزر اطلاعات بیشتری کسب کنند. یخچال ها همچنین شامل نکات خواندن برای معلمان و والدین ، ​​فهرست مطالب ، واژه نامه و فهرست می باشد. یخچال ها بخشی از Jump هستند! بگویید چگونه کار می کند؟ سلسله.

[ad_2]

دانلود کتاب Refrigerators