دانلود pdf کتاب Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises

[ad_1]

بنگاه های دولتی (SOE) نقش مهمی در توسعه اقتصادهای آسیا دارند و عملکرد SOE ها همچنان برای تولید و رشد در اقتصاد بسیار مهم است. این کتاب به بررسی SOE ها در آذربایجان ، اندونزی ، قزاقستان ، جمهوری خلق چین و ویتنام می پردازد که در مجموع نمای پانورامایی از SOE ها را در منطقه ارائه می دهند. همچنین بینشی از جمهوری کره در مورد نقش متحول بخش عمومی در مراحل مختلف توسعه ارائه می دهد. این مقاله چالشهای مربوط به حاکمیت شرکتی و اینکه چگونه دولتها می توانند SOE ها را اصلاح کنند تا آنها را محرکهای موثر در رشد طولانی مدت ناشی از انتقال به آسیای پردرآمد قرار دهد ، بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises