دانلود pdf کتاب Reform als Textstrategie : Untersuchungen zum literarischen Œuvre des Johannes Meyer O.P.

[ad_1]

محور مطالعه حاضر نمایه سازی ادبی نوشته های آلمانی و لاتین مشاهیر دومنیکن و تواریخ نظم یوهانس میر (1422 / 23-1485) است. بر اساس تجزیه و تحلیل پنج مجموعه متن مختلف بر اساس تاریخ سنت و ادبیات رهبانی مایر که به صورت نمایشی با آنها ارائه می شود ، طبقه بندی آثار که متنوع و متنوع است. نوع شناسی ، نه تنها از منظر تاریخ مذهبی و فرهنگی ، بلکه به ویژه با هدف قرار دادن آن در متن “الهیات تقوا” در اواخر قرون وسطا ، و همچنین سهم اصلی در ادبیات قرن 15 آلمان. . مجموعه جدیدی از متن مورد توجه قرار می گیرد ، که نوید می دهد انگیزه ها و لهجه های بیشتری را تعیین کند ، مهمتر از همه برای درک ارتباط بین “اصلاحات” و “اصلاحات”.

[ad_2]

دانلود کتاب Reform als Textstrategie : Untersuchungen zum literarischen Œuvre des Johannes Meyer O.P.