دانلود pdf کتاب Réflexions sur le transhumanisme : L'intersubjectivité et l'écosophie

[ad_1]

ترکیبی شدن انسان با ماشین ، اختلالات هویتی مرتبط با همزیستی احتمالی بین افراد طبیعی و مردان تقویت شده ، ایده مرگ برگشت پذیر توسط فرایند مزمن و هشدارهای زیست محیطی ناشی از مصرف کننده موضوع پست مدرن ، از همه س allالاتی که نمی توان در قرن 21 از آنها تأمل کرد ، جلوگیری می شود. این مضامین منجر به ایجاد رابطه ای جدید با خرد می شود و ارزیابی جدیدی از اخلاق ، متافیزیک و دانش را به طور کلی ارائه می دهد ، در حالی که نیاز به نگاه جدید به ایده هویت دارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Réflexions sur le transhumanisme : L'intersubjectivité et l'écosophie