دانلود pdf کتاب Réflexions sur le développement durable en Afrique : Sous l'angle des lettres et des sciences humaines et sociales

[ad_1]

کشورهای آفریقایی با چالش های اهداف توسعه پایدار (SDG) روبرو هستند. دستیابی به خدمات اجتماعی اساسی و توزیع عادلانه منابع طبیعی موضوعات مهمی است که دنیای پژوهش را به عنوان یک شریک توسعه منعکس می کند. این کار جمعی با یک شخصیت چند رشته ای و چند بعدی مسائل توسعه بین چالش ها ، موضوعات و دیدگاه ها را بیان می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Réflexions sur le développement durable en Afrique : Sous l'angle des lettres et des sciences humaines et sociales