دانلود pdf کتاب Red Mother Vol. 1

[ad_1]

آخرین چیزی که دیزی قبل از ناپدید شدن می بیند این است که دوست پسرش را به تاریکی می کشانند. وی پس از حمله در بیمارستان از خواب بیدار می شود و می فهمد که چشمان وی به قدری آسیب دیده است که مجبور به برداشته شدن آن شده است. هنگامی که چشم جدید مصنوعی پیدا می کند ، دیزی شروع به دیدن چشمک زدن قرمز ترسناک پر از چیزهایی می کند – و افراد – که در آنجا نیستند … حالا دیزی باید رمز و راز پشت این چشم اندازها را حل کند ، زیرا آنها شروع به کنترل و نزدیک شدن به او می کنند تا چیزی را بکش که او نمی فهمد … و ممکن است از این دنیا نباشد. نویسنده جرمی هون (زیبایی ، قلمرو) و هنرمند دنی لوکرت (رگرسیون) سریال قرمز ترسناک مادر وحشی را ارائه می دهد که خطرات کمین شده در چشم را بررسی می کند – و عواقب حفاری زیر سطح را برای یافتن حقیقت در زیر آن.

[ad_2]

دانلود کتاب Red Mother Vol. 1