دانلود pdf کتاب Red Dreams

[ad_1]

چیزی که درک همیشه به دنبال آن بوده است ، کمال است. و در عشق نیک ، فکر کرد که آن را پیدا کرده است. اما ازدواج به ندرت کامل است و نیک لوند افسانه نیست بلکه مردی است که متهم به کسی بودن است. درک با رابطه آنها روی صخره ها ، با تنهایی و تردید روبرو است ، بیگانه از مردی که بیشتر زندگی خود را می پرستد. هنگامی که می فهمد پسر عمویش در شهر دارد ، جوانی به نام مایلس که هرگز نمی شناخت ، درک به دنبال او می رود. این دو مرد دوستی زیبایی را آغاز می کنند که به درک کمی آرامش و چشم انداز می دهد ، اما علی رغم عشقی که به مایلس دارد ، قلب درک متعلق به نیک است که حاضر است برای بازگرداندن آنها به مسیر درست هر کاری انجام دهد. نیک آماده است رستوران خود را تقسیم کند ، زندگی شهری را که می پرستد و تمام جاه طلبی های خود را برای جلب اعتماد درک. یا این بزرگترین اشتباه زندگی آنها خواهد بود؟

[ad_2]

دانلود کتاب Red Dreams