دانلود pdf کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance

[ad_1]

سرامیک های بازیافتی در بتن پایدار: ویژگی ها و عملکردها ، استفاده از مواد زائد جدید در صنعت ساخت و ساز را به عنوان گزینه های پایدار و سازگار با محیط زیست برای فن آوری های سنتی تولید سیمان کشف می کند. این مقاله به طور خاص بر استفاده از سرامیک های زاید به عنوان اتصال دهنده و جایگزین کامل بتن متمرکز است. شامل ارزیابی چرخه زندگی است. بازیافت زباله های کاشی و سرامیک را به عنوان جایگزینی خوب و درشت توصیف کنید. در مورد عملکرد ریز ساختار بتن پایدار بحث کنید. عملکرد بتن پایدار در معرض دمای بالا و مواد خورنده را ارزیابی کنید. برای مصالح ، مهندسان شیمی و مهندسی و همچنین سایر افرادی که مصالح ساختمانی تولید می کنند ، نوشته شده است. ، این کتاب درک کاملی از مزایای استفاده از ضایعات سرامیکی برای تولید بتن پایدار به خوانندگان ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance