دانلود pdf کتاب Reconciliation in Conflict-Affected Communities : Practices and Insights from the Asia-Pacific

[ad_1]

این کتاب بر روند آشتی رسمی و غیررسمی در طی دوره های درگیری و پس از درگیری در مناطق مختلف آسیا و اقیانوسیه متمرکز است و شامل مطالعات موردی بر اساس تحقیقات اولیه انجام شده در کشورهایی مانند کامبوج ، تیمور-لسته ، نپال ، سریلانکا ، پاکستان ، هند ، تایلند جنوبی ، بوگنویل و جزایر سلیمان. این بینش هایی را برای پیشبرد درک ما از روند آشتی اجتماعی و سیاسی در منطقه ای که شاهد درگیری های مسلحانه بی شماری بوده و بسیاری از آنها در طول نسل ها ادامه دارد ، فراهم می کند. این کتاب همچنین از غنای ناشی از تنوع از نظر اعمال مذهبی و فرهنگی ، زندگی اجتماعی و اشکال دولت و دولت و از طریق بررسی نظریه ها و شیوه های آشتی در زمینه های درگیری و پس از جنگ در منطقه درس می گیرد. . این مطالب مرجع مفیدی را برای محققان ، دانشگاهیان ، سیاست گذاران و دانشجویانی که در زمینه های صلح ، تحول درگیری ، آشتی ، انسجام اجتماعی ، توسعه ، عدالت انتقالی و حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه کار می کنند ، فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Reconciliation in Conflict-Affected Communities : Practices and Insights from the Asia-Pacific