دانلود pdf کتاب Recent Advances in Intelligent Engineering : Volume Dedicated to Imre J. Rudas’ Seventieth Birthday

[ad_1]

این کتاب مشارکت هایی در زمینه کنترل عصبی مبهم ، کنترل هوشمند و غیرخطی ، سیستم های پویا و سیستم های فیزیکی سایبر است. این آخرین نتایج نظری و عملی ، از جمله کاربردهای بیشمار هوش رایانه در رشته های مختلف ، مانند مهندسی ، پزشکی ، فناوری و محیط است. این کتاب به هفتمین سالگرد تولد او به Imre J. Rudas اختصاص داده شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Recent Advances in Intelligent Engineering : Volume Dedicated to Imre J. Rudas’ Seventieth Birthday