دانلود pdf کتاب Reasoning with Rough Sets : Logical Approaches to Granularity-Based Framework

[ad_1]

این کتاب با ایجاد چارچوبی مبتنی بر جزئیات ، استدلال را با مجموعه های خشن بررسی می کند. این کار با شرح مختصری از نظریه مجموعه های خشن آغاز می شود و سپس روابط انتخاب شده بین نظریه مجموعه های خشن و منطق غیر کلاسیک ، از جمله منطق مد را بررسی می کند. علاوه بر این ، یک چارچوب استدلال مبتنی بر چارچوب ایجاد می کند که در آن انواع مختلف استدلال می تواند رسمی شود. این کتاب برای همه محققانی که هوش مصنوعی ، پایگاه داده و / یا منطق آنها درگیر است مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود کتاب Reasoning with Rough Sets : Logical Approaches to Granularity-Based Framework