دانلود pdf کتاب Reading for Wonder : Ecology, Ethics, Enchantment

[ad_1]

در دنیایی که مملو از تجربیات شگفت انگیز فن آوری نفسانی است ، حیرت از قدرت های مختلفی برخوردار است ، از جمله بیدار کردن ما با صمیمیت و تحولات زیست محیطی غیر منتظره. با این وجود این تجربه عمیقاً حساس – در عین حال شناختی ، زیبایی شناختی و اخلاقی – به طور خطرناکی در آموزش فرهنگی ما نادیده گرفته می شود. برای پرورش همدلی و احتیاط خیالی که این احساس برانگیخته می شود ، باید به خود و دیگران تعجب را بیاموزیم. این کتاب با آشکار کردن ماهیت و آثار هنری شگفتی به عنوان یک توانایی انسانی و به عنوان یک تجربه داستانی آغاز می شود. خواندن برای Wonder ، از شعر ، غذا ، فیلم ، جزایر گرمسیری ، خانه های شگفت انگیز ، میمون ها ، نقاشی های انتزاعی ، پنگوئن ها و موارد دیگر ، تشریح شگفتی را در شعر ترانس مدیا ارائه می دهد ، با بررسی قدرت اخلاقی و خطرات سیاسی اوایل دوران مدرن تا به امروز . برای نجات خود و زندگی پر سیاره و در حقیقت پیشرفت ، باید حیرت خود را از ایدئولوژی های افسون و دلسردی نجات دهیم ، عملکرد آن و دوگانگی اخلاقی آن را درک کنیم و زبان و صدای واضحی به آن بدهیم.

[ad_2]

دانلود کتاب Reading for Wonder : Ecology, Ethics, Enchantment