دانلود pdf کتاب Re-Formation der Reformation

[ad_1]

متون Hinderk M. Emrich در اینجا جمع آوری شده است – تأملاتی در مورد اعتقاد یک پزشک و روانپزشک فلسفی و به معنای واقعی کلمه آموزش دیده – میراث وی را نشان می دهد. امریچ به خوانندگانی که متعهد به ایمان هستند ، اما همچنین در مورد احتمال دیدگاه متفاوت از طریق “یقینات کمتر او از خدا در مورد مسیحیت” شک دارند ، نشان می دهد. امریش ، غیر متعارف و عمیقاً انسانی ، با دیگران ، با كیركگارد ، مارتین بوبر ، ریلكه و كافكا وارد گفتگو می شود ، بنابراین راهی را از “هیستری به عنوان یك نوع زندگی” به “الهیات آزادی” نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Re-Formation der Reformation