دانلود pdf کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه زبان روانشناسی بر آموزش و تحصیل مسلط است. نویسندگان برای مهمترین سازه های آموزش ، مثلاً ذهن ، خود ، هویت ، عواطف ، هوش هیجانی ، انگیزه ، فرهنگ ، زبان و معنا و زمینه سازی آنها در گفتمانهای روانشناختی ، یک لنز مهم ایجاد کردند. و عواقب آن را اصلاح کنید. این کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا از مفهوم سازی های ثابت و اصلاح شده به سمت درک اجتماعی و اجتماعی تر از آنچه در آموزش است ، حرکت کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth