دانلود pdf کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :

[ad_1]

این کتاب مقالات مربوط به کارگاه ها و پوسترها را در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تئوری اطلاعات مکانی (COSIT 2017) ارائه می دهد ، که به تمام جنبه های فضا و محیط های فضایی به عنوان تجربه ، پیشنهاد و کار توسط انسان ، سایر حیوانات و عوامل مصنوعی می پردازد. علاوه بر مقالات کنفرانس اصلی ، کارگاه ها و پوسترها س questionsالات یا چالش های تحقیقاتی تخصصی را در تئوری اطلاعات مکانی و موضوعات مرتبط از جمله پیشرفت در مفهوم سازی حوزه های خاص مکانی – زمانی و کاربردهای متنوع اطلاعات مکانی و زمانی مورد بررسی قرار می دهند.

[ad_2]

دانلود کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :