دانلود pdf کتاب Proceedings of the Third International Afro-European Conference for Industrial Advancement — AECIA 2016 :

[ad_1]

کنفرانس آفرو-اروپایی ارتقا Industrial صنعت (AECIA) متخصصان برجسته و محققان برجسته جوان از آفریقا ، اروپا و بقیه جهان را برای انتشار آخرین نتایج از زمینه های مختلف مهندسی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات دور هم جمع کرد. این جلد مقالات با دقت انتخاب شده از قسمت سوم AECIA را که از 21 تا 23 نوامبر 2016 در مراکش ، مراکش برگزار شد ، جمع آوری می کند. در این مقالات موضوعات مهمی مانند سیستم های اتوماسیون ، تکنیک ها و الگوریتم های هوشمند ، کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مهندسی ، کنترل ، بهینه سازی و پردازش و همچنین ساخت مباحث مرتبط با آن پوشش داده شده است. به همین ترتیب ، این یک راهنمای مرجع ارزشمند برای محققان ، دانشجویان و پزشکان در زمینه علوم و مهندسی کامپیوتر فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Proceedings of the Third International Afro-European Conference for Industrial Advancement — AECIA 2016 :