دانلود pdf کتاب Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management :

[ad_1]

این کتاب به دو قسمت و 6 قسمت تنظیم شده است. بخش I Big Data Analytics است ، که به پیشرفت های جدید در تجزیه و تحلیل ، آمار ، هماهنگی و داده کاوی بزرگ می پردازد. قسمت دوم مدیریت سیستم های اطلاعاتی است که با توسعه سیستم اطلاعات کلان داده یا بستر ابری سروکار دارد. بخش III روش محاسبات داده های بزرگ است ، که با بهبود فن آوری های سنتی محاسبات داده های بزرگ سروکار دارد. قسمت چهارم تصمیم گیری عدم قطعیت است ، که با روش های تصمیم گیری با اطلاعات مختلف نامشخص مانند مبهم ، تصادفی ، خشن ، خاکستری ، ناخودآگاه سروکار دارد. قسمت V الگوریتم هوش است. قسمت VI امنیت داده است ، که یک جنبه مهم به ویژه در محیط مدیریت مدرن است.

[ad_2]

دانلود کتاب Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management :