دانلود pdf کتاب Proceedings of the 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 :

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه جامع از سیستم های تشخیص رایانه را ارائه می دهد – یکی از زمینه های بسیار امیدوار کننده در هوش مصنوعی. این مجموعه از 52 مقاله با دقت انتخاب شده توسط متخصصان در زمینه شناخت الگو ارائه شده است ، که در مورد هر دو جنبه روش شناختی و کاربردهای تحقیقات فعلی بحث می کند. این شامل بخشهای زیر است: · ویژگیها ، یادگیری و طبقه بندی · بیومتریک · طبقه بندی جریان داده ها و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ · پردازش تصویر و بینایی رایانه · کاربردهای پزشکی · کاربردها این یک ابزار مرجع ارزشمند برای دانشمندانی است که با مشکلات طراحی الگوی رایانه سر و کار دارند. سیستم های تشخیص ، از جمله محققان و دانشجویان علوم کامپیوتر ، هوش مصنوعی و رباتیک.

[ad_2]

دانلود کتاب Proceedings of the 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 :