دانلود pdf کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تأثیر استراتژی های مختلف حاکمیت شرکتی بر روی بسیج جامعه و فضای نفوذ در هنگام مواجه شدن جمعیت یک منطقه با صنعت استخراج می پردازد. بر اساس تحقیقات مردم نگاری در سایت های استخراج معادن پرو ، نویسنده مجموعه ای از روابط را توصیف می کند که با تقابل ، مشتری مداری ، لشکرکشی و همکاری استراتژیک مشخص می شود. گوستافسون با ارائه شرح مفصلي از عملكردهاي كوچك و نشان دادن نحوه تفسير اين فرآيندها توسط گروه هاي مختلف ، يك فهم تصفيه شده از چند لايه و عملكرد غيررسمي نيروها را بين شركت هاي فراملي و جوامع محلي ارائه مي دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru