دانلود pdf کتاب Practical Trends in Anesthesia and Intensive Care 2017 :

[ad_1]

این کتاب راهنمای مفیدی برای مدیریت مباحث بسیار بحث شده با اهمیت عملی در بیهوشی و مراقبت های ویژه است. این یک مرور کلی از آخرین موضوعات مربوط به مراقبت های ویژه و بیهوشی ، مانند تهویه کمکی ، ارزیابی سونوگرافی عملکرد کلیه ، آرام بخشی در هنگام تهویه غیر تهاجمی ، خونریزی زیر حلقوی ، اختلالات انعقادی در شوک سپتیک ، مدیریت راه های هوایی دشوار و همودینامیک است. حاوی منابع به روز شده و یک به روز رسانی جامع و قابل فهم در مورد بیهوشی و مراقبت های ویژه فراهم می کند. این کتاب مباحث پیچیده ای را توضیح می دهد که به پزشکان متخصص در مورد آخرین توصیه ها و شواهد در این زمینه بینش می دهند ، و در عین حال یک منبع با ارزش برای دانشجویانی است که در زمینه بیهوشی و مراقبت های ویژه تازه وارد هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Practical Trends in Anesthesia and Intensive Care 2017 :