دانلود pdf کتاب Practical Decision Making using Super Decisions v3 : An Introduction to the Analytic Hierarchy Process

[ad_1]

این کتاب بدون نیاز به سابقه ریاضی پیچیده ، مقدمه ای ساده برای نظریه و عمل فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) ارائه می دهد. AHP یک روش ساده بصری و ریاضی برای تصمیم گیری چند معیاره در تحقیقات عملیاتی (OR) است. این کتاب با استفاده از Super Decisions v3 ، نرم افزاری که به تازگی از Creative Dections Foundations ساخته شده ، درک سریع و بصری AHP را با استفاده از مثالهای صفحه گسترده و دستورالعملهای گام به گام نرم افزار ارائه می دهد. Super Decisions v3 نشان دهنده جدایی شدید از نسخه 2 قبلی از نظر توسعه مدل های رابط و رتبه بندی است. علاوه بر راهنمای مختصر ، فیلم های آموزشی در دسترس نیز وجود دارد که به شما نشان می دهد چگونه از ویژگی های مختلف Super Decisions v3 استفاده کنید. بیشتر کتابهای AHP فرض می کنند که خواننده دارای زمینه اولیه یا ریاضی است. با این حال ، AHP با این هدف توسعه یافته است که تصمیم گیرندگان می توانند از این روش بدون درگیری با ریاضیات پشت سر آن استفاده کنند. به همین دلیل ، فقط دانش بنیادی حساب خوانندگان مورد نیاز است. سرانجام ، این کتاب درک سریع و عملی از روش AHP را ارائه می دهد که می تواند برای مدیران شرکت ها و تصمیم گیرندگان در همه زمینه ها مفید باشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Practical Decision Making using Super Decisions v3 : An Introduction to the Analytic Hierarchy Process