دانلود pdf کتاب Polysaccharides as Battery Components :

[ad_1]

این وظیفه یک مرور کلی از کاربردهای پلی ساکاریدها در زمینه مواد باتری را ارائه می دهد. شامل یک مرور کلی تاریخی ، و همچنین تحولات اخیر در این زمینه ، از جمله انواع جدید باتری و مواد شیمیایی است. این مورد برای دانشگاهیان قابل دسترسی است و برای افرادی که در این زمینه تازه کار هستند و همچنین افرادی که به برنامه های جدید پلی ساکارید علاقه مند هستند ، با هدف دانشجویان دوره کارشناسی پیشرفته ، محققان دانشگاهی و صنعتی و متخصصانی که از پلیمرهای زیست پایه استفاده می کنند ، استفاده می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Polysaccharides as Battery Components :