دانلود pdf کتاب Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta

[ad_1]

این کتاب به دانش برنامه ریزی می پردازد که می تواند از تجارب فقیرنشینان شهری به دست آید ، گروهی که به طور منظم تحت تأثیر سیل قرار دارند. علاوه بر این ، رابطه بین تجزیه و تحلیل دنیای زندگی و برنامه ریزی سازگاری از طریق جامعه شناسی دانش ، که نقش مهمی در تعیین مسیر سازگاری فقرای شهری دارد ، بررسی می شود. این کتاب داده های تجربی را گردآوری می کند تا تئوری برنامه ریزی خود بازتابی را در متن عملی ترجمه کند ، برنامه ریزی جامعه را کاوش می کند و گفتمان سازگاری شهری را غنی می کند. سرانجام ، این یک مدل برنامه ریزی سازگاری را ارائه می دهد که می تواند به نفع دانشگاهیان ، پزشکان و سیاست گذاران باشد که می خواهند برنامه های پذیرفته شده اجتماعی بیشتری ارائه دهند.

[ad_2]

دانلود کتاب Phenomenology in Adaptation Planning : An Empirical Study of Flood-affected People in Kampung Muara Baru Jakarta