دانلود pdf کتاب Peony Place

[ad_1]

سرشار از عاشقانه و شوخ طبع خونگرم ، این رمان جدید زیبا از نویسنده پرفروش Kindle # 1 کتاب کاونت گاردن در برف در مورد عشق ، دوستی و مکان های غیر منتظره ای است که در آن خوشبختی پیدا می کنیم. در گوشه ای پنهان از لندن ، پشت پیچک پنهان شده ، یک باغ مخفی وجود دارد ، Peony Place. این داستان دو زن است. پیر ، جوان. یک نیمکت پارک آنها را دور هم جمع کرده است. بعضی از افراد وقتی بیشتر به آنها احتیاج دارید وارد زندگی شما می شوند. دبی جانسون ‘دوست دارم در یک کتاب ژول ویک گم شوم’

[ad_2]

دانلود کتاب Peony Place