دانلود pdf کتاب Palliative Care in Pediatric Oncology :

[ad_1]

این کتاب درسی اولین کتابی است که به رویکردهای جامع مراقبت های بین رشته ای با هدف بهبود رفاه کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنها در طول تجربه بیماری توجه دارد. از جمله مباحث مطرح شده ، اپیدمیولوژی پریشانی سرطان در دوران کودکی ، از جمله ابعاد جسمی ، عاطفی ، اجتماعی و ذهنی است. نقش تیم بین رشته ای ؛ ارتباطات و برنامه ریزی قبلی برای مراقبت ؛ پیشگیری و مدیریت علائم مراقبت از پایان زندگی ؛ مراقبت از دلایل خانوادگی و روشهایی برای رفع نیاز پزشکان. نویسندگان مشارکت کننده متخصصان واقعی هستند و براساس بالاترین سطح شواهد موجود در این زمینه راهنمایی می کنند. این کتاب نه تنها از نظر بین رشته ای بلکه از دیدگاه بین المللی نیز برخوردار است. این امر برای کلیه پزشکان بالینی که از کودکان سرطانی در سراسر جهان مراقبت می کنند ، از جمله پزشکان ، پرستاران ، پزشکان روانپزشکی و روحانیون مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود کتاب Palliative Care in Pediatric Oncology :