دانلود pdf کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications

[ad_1]

این کتاب به بررسی اجمالی نقش اعتماد بیش از حد در مشاغل کوچک می پردازد و بررسی می کند که چگونه قضاوت مغرضانه و تصمیم گیری می تواند بر عملکرد کسب و کار تأثیر بگذارد. اگرچه ساختار اعتماد بیش از حد به طور مفصل مورد مطالعه قرار گرفته است ، اما هنوز هیچ بازبینی منظمی از نقش آن در SME ها صورت نگرفته است. این مطالعه تصمیماتی را که کارآفرینان می گیرند بررسی می کند و راه حل های روشنی در مورد چگونگی بهبود دقت در تجارت ، کاهش سرمایه گذاری های نامطلوب و جلوگیری از ورشکستگی ارائه می دهد. این کتاب جدید تجزیه و تحلیل تجربی از اعتماد به نفس بیش از حد در صنعت ورزش را ارائه می دهد ، و نه تنها مورد علاقه کارآفرینان کارآفرینی و مشاغل کوچک بلکه مدیران ورزشی نیز خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications