دانلود pdf کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر منابع انسانی استراتژیک و عملیاتی ، برنامه درسی اصلی مباحثی را که معمولاً در یک برنامه MBA متخصص در رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی به خواننده ارائه می دهد ، ارائه می دهد. مباحث پوشش داده شده را می توان در موقعیت های مختلف دنیای واقعی استفاده کرد. هدف این کتاب کمک به رشد و توسعه افراد در یک اقتصاد رقابتی و جهانی با بحث در مورد آخرین تحولات در زمینه مدیریت منابع انسانی است. شیوه ها و نظریه های نوآورانه ، و همچنین سیاست ها و شیوه های فعلی HRM در این کتاب شرح داده شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course