دانلود pdf کتاب Online Engineering & Internet of Things : Proceedings of the 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation REV 2017, held 15-17 March 2017, Columbia University, New York, USA

[ad_1]

در این کتاب مهندسی آنلاین و ابزار دقیق مجازی ، مناطق کاری معمول برای مهندسان امروزی و به طور جدایی ناپذیری با مناطقی مانند اینترنت اشیا ، سیستم های فیزیکی سایبری ، شبکه ها و شبکه های مشترک ، فناوری های ابر سایبر و معماری خدمات ، به چند مورد مرتبط پرداخته شده است. نتایج چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی از راه دور و ابزار دقیق (REV2017) را که از 15 تا 17 مارس 2017 در دانشگاه کلمبیا در نیویورک برگزار شد ، ارائه می دهد. این کنفرانس اصول ، کاربردها و تجربیات در زمینه مهندسی آنلاین و ابزار دقیق مجازی را شامل می شود. با توجه به افزایش علاقه و نیاز به کار از راه دور ، خدمات از راه دور و محیط های کاری مشترک در نتیجه جهانی شدن آموزش. در این کتاب همچنین در مورد رهنمودهای تدریس در دوره های سطح دانشگاه برای این مباحث بحث شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Online Engineering & Internet of Things : Proceedings of the 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation REV 2017, held 15-17 March 2017, Columbia University, New York, USA