دانلود pdf کتاب Notre Dame Lectures

[ad_1]

از زمان تأسیس ، مجموعه چشم اندازها در منطق و یادداشت های سخنرانی در منطق شاهکارهای منطق پیشرو را منتشر کرده اند. بسیاری از کتابهای اصلی این مجموعه سالهاست که در دسترس نیستند ، اما اکنون دوباره در دست چاپ هستند. در پاییز سال 2000 ، جامعه منطقی در دانشگاه نوتردام ، ایندیانا ، گرگ هیورث ، رودنی جی داونی ، زوئه چاتزیداکیس و پائولا آکوینو از استادان دیدار می کردند. هر کدام یک سری سخنرانی های فارغ التحصیلی ارائه می دهند. این جلد ، هجدهمین چاپ از مجموعه یادداشت های سخنرانی در منطق ، حاوی نسخه های دقیق و مفصل سخنرانی ها است. این چهار مقاله تحت عناوین “مدل های قابل شمارش و نظریه روابط هم ارزی بورل” ، “تئوری مدل زمینه های تفاوت” ، “برخی جنبه های نظری محاسبه پذیری واقعیت و تصادفی” و “قطعات ضعیف حساب Peano” است.

[ad_2]

دانلود کتاب Notre Dame Lectures