دانلود pdf کتاب Not Just a Laughing Matter : Interdisciplinary Approaches to Political Humor in China

[ad_1]

این کتاب اولین کاوش جامع و عمیق از نحوه قرار گرفتن طنز چینی در گفتگوهای گسترده تر درباره هویت و مدرنیته چینی را در جهانی که به طور فزاینده ای جهانی شده در طول دوره چین مدرن ارائه می دهد. این مقاله تخصص دانشمندان از رشته های مختلف – تاریخ ، ادبیات ، زبانشناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی و مطالعه فرهنگ عامه – را گرد هم می آورد تا انواع و روش های بیان طنز سیاسی در چین مدرن را کشف کند: فیلم ها ، کارتون ها ، هنرهای تجسمی ، نمایش های شفاهی و هجو آنلاین.

[ad_2]

دانلود کتاب Not Just a Laughing Matter : Interdisciplinary Approaches to Political Humor in China