دانلود pdf کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy

[ad_1]

این جلد به بررسی ماهیت و تغییر نقش گروه های غیر مسلح غیر دولتی در خاورمیانه با تمرکز ویژه بر گروه های کرد ، شیعه و دولت اسلامی می پردازد. درک ماهیت تحول در فضای ژئوپلیتیک خاورمیانه ، بینش تجربی و تحلیلی جدیدی درباره تأثیر سه بازیگر برجسته ، یعنی داعش ، YPG و شبه نظامیان شیعه فراهم می کند. با تجزیه و تحلیل مشخص و دقیق و همه کاره خود ، یافته های جدیدی در مورد تغییر خطوط حاکمیت ، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی ، به ویژه پس از قیام عرب ارائه می دهد. به طور کلی ، این جلد به ویژه با بررسی ایدئولوژی ها و استراتژی های بازیگران جدید غیر دولتی به مطالعه ژئوپلیتیک خشونت آمیز ، مطالعات مهم امنیتی و روابط بین الملل کمک می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy