دانلود pdf کتاب Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :

[ad_1]

در این کتاب ، جنبه های اساسی و قابل اندازه گیری کاربردهای مقادیر جنبشی متقارن زمان معرفی و مورد بحث قرار گرفته است ، و ویژگی های شاخه غیر اتلاف کننده فیزیک غیر تعادل را بیان می کند. متون مکانیک آماری استاندارد. این کتاب در سطح مقدماتی مطالب جدیدی را ارائه می دهد که از خط سنتی گسترش ترمودینامیک استاندارد به حوزه غیرقابل برگشت برخوردار نیست. ملاحظات آنتروپی انرژی تنها توسط بخش زمان و ضد متقارن است. اگرچه جای تعجب نیست ، این کتاب یادآوری های ساده و ساده ای از نقش جنبه های تقارن زمانی و جنبشی در ساخت مکانیک آماری غیر تعادلی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :