دانلود pdf کتاب New Trends in Medical and Service Robots : Design, Analysis and Control

[ad_1]

اینها مقالات منتخبی است که در پنجمین کارگاه بین المللی رباتهای پزشکی و خدماتی (MESROB 2016) ارائه شده است. موضوعات اصلی این کارگاه شامل: اسکلت خارجی و پروتزها بود. ربات های درمانی و توانبخشی ربات های شناختی ؛ ربات های انسان نما و خدماتی ؛ ربات های کمکی و کمک والدین ؛ ربات های جراحی رابط های انسان و ربات ؛ طراحی حرکتی و مکاترونیکی برای رباتیک پزشکی و حمایتی ؛ و مسائل حقوقی در رباتیک پزشکی. این کارگاه محققان و پزشکان را گرد هم آورد تا در مورد موضوعات جدید و نوظهور رباتیک پزشکی و خدماتی بحث کنند. این دیدار در قلعه سنت جان برگزار شد. مارتین در 4-6 ژوئیه 2016 در گراتس ، اتریش.

[ad_2]

دانلود کتاب New Trends in Medical and Service Robots : Design, Analysis and Control